Vzdelávacie kurzy

Základné informácie o ponúkaných kurzoch:

Kurzy sú zamerané pre PLC riadiace systémy značky SIEMENS a B+R.

Kurzy sú rozdelené do 2 kategórií – základnépokročilé.

Prihlášku na školenia Vám pošleme obratom po dohodnutí sa na termíne.

Termíny školení a počet školení nie sú pevne stanovené, určia sa po dohodnutí s klientom.

 

 

Obsahová náplň školení SIEMENS

 

 

Obsahová náplň školení B+R

 

 

Doplňujúce informácie:

Obsahová náplň jednotlivých školení je možné meniť po dohode s klientom.

V prípade ak máte záujem o nový špecifický kurz z oblasti riadiacich systémov, priemyselnej komunikácie, alebo frekvenčných meničov, našu ponuku kurzov môžeme operatívne rozšíriť na základe Vašich potrieb a požiadaviek.

Na požiadanie je možné školenie usporiadať u objednávateľa, pod podmienkou, že obsadí najmenej 4 miesta. Cena školenia sa vypočíta osobne podľa dohody.

Upozornenie:

Ceny školení ktoré nie sú uvedené v informačnej brožúre sa stanovia po dohode s klientom.

Pre viacej informácií nás neváhajte kontaktovať na:

Tel.: 0915 919 083

Email: info@sdatechnologies.sk

 

Obsahová náplň školení SIEMENS

 

TIA Portal I

Siemens logo
Základný kurz TIA Portal I
 • Úvod do TIA Portál
 • Stručný prehľad produktového portfólia
 • Prehľad vývojového nástroja, jeho funkcií a ovládanie
 • Realtime operačný systém
 • Prehľad programovacích jazykov
 • Štruktúra tvorby programov
 • Nahrávanie programu a upload
 • Premenné, dátové typy, štruktúry
 • Funkcie a funkčné bloky
 • PLC tagy
 • Hardwarová konfigurácia
 • Vstupy, výstupy
 • Editácia a architektúra programového bloku
 • Binárne a digitálne operácie
 • Dátové bloky, FC a FB bloky
 • Organizačné bloky, analýza problému – diagnostika
 • Úvod do SCL, LAD, FB, všeobecná diagnostika
 • Ladenie a testovanie programu
 • Praktické ukážky a cvičenia
Dĺžka: 5 dní (40 hodín)
Cena: na vyžiadanie v závislosti od počtu účastníkov

 

 

 

TIA Portal II

Siemens logo
Pokročilý kurz – TIA Portal II
 • Stručný prehľad základného kurzu
 • Konfigurácia systému
 • OB organizačné bloky a ich použitie
 • Profibus a Profinet
 • Decentrálne periférie
 • Inštalácia GSD súborov
 • Analýza a detekcia porúch CPU a periférií
 • Premenné, dátové typy, štruktúry
 • Funkcie a funkčné bloky
 • Zoznam inštrukcií, popis jazykov, testovanie, príklady
 • Vetvenie, cykly, watch
 • Vkladanie a editovanie programu, volanie a vytvárania FB, FC
 • Upgrady sw a hw firmvéru
 • Archívy
 • Praktické cvičenia
 • Vytváranie vlastných knižníc
 • Dokumentácia programov
 • Vzdialená správa
 • Web server
Dĺžka: 5 dní (40 hodín)
Cena: na vyžiadanie v závislosti od počtu účastníkov

 

 

 

TIA Portal III

Siemens logo
Techniky programovania v jazykoch SCL / LAD / FB na modeloch výrobných liniek vo virtuálnej realite
 • Ako sa stať PLC programátorom
 • Virtuálne prostriedky pre priemyselnú automatizáciu
 • Ako správne porozumieť zadaniu a analýza riešenia
 • Návrh jednotlivých blokov a častí riešenia
 • Kompletné riešenia zadaní na reálnych zariadeniach v simulácií
 • Popis problému a návrh algoritmu riešenia
 • Návrh PLC programu a dátového modelu
 • Návrh vizualizácie HMI
 • Návrhy stavových automatov
 • Diagnostika, monitorovanie a odlaďovanie programu
 • Praktické cvičenia riadenia dopravníkov, manipulátorov, triedenie materiálu a iné
 • Tipy a triky
Dĺžka: 5 dní (40 hodín)
Cena: na vyžiadanie v závislosti od počtu účastníkov

 

 

 

SIMATIC TIA Portal WinCC

Siemens logo
Základný kurz Simatic TIA Portal a HMI
 • Úvod do TIA Portálu a HMI
 • Stručný prehľad produktového portfólia
 • Vytváranie projektu, spojenie na PLC a simulácia tagov
 • Grafické komponenty, prehľad, možnosti
 • Textové skupiny
 • Viacjazyčná podpora
 • Práca s vrstvami
 • Alarm systém
 • Logovanie tagov
 • Zobrazenie trendov a archivovanie procesných hodnôt
 • Užívateľské archívy
 • Security a správa užívateľov
 • Praktické cvičenia
 • Tipy a triky
Dĺžka: 4 dni (32 hodín)
Cena: na vyžiadanie v závislosti od počtu účastníkov

 

 

Obsahová náplň školení B+R:

 

Automation Studio I

RaB logo
Základný kurz Automation Studio I
 • Úvod do Automation Studia
 • Stručný prehľad produktového portfólia
 • Prehľad vývojového nástroja, jeho funkcií a ovládanie
 • Realtime operačný systém
 • Prehľad programovacích jazykov
 • Štruktúra tvorby programov
 • Nahrávanie programu a upload
 • Premenné, dátové typy, štruktúry, enumerátory
 • Funkcie a funkčné bloky
 • Knižnice
 • System designer a hardwarová konfigurácia
 • Simulátor
 • Logger a diagnostika
 • Trace
 • Vstupy, výstupy
 • Práca s helpom
 • Praktické cvičenia
 • Ladenie a testovanie programu, nástroj watch
 • Úvod do visual komponentov, HMI
 • System diagnostic manager
Dĺžka: 5 dní (40 hodín)
Cena: na vyžiadanie v závislosti od počtu účastníkov

 

 

 

Automation Studio II

RaB logo
Pokročilý kurz – úprava / diagnostika programu Automation Studio II
 • Stručný prehľad základného kurzu
 • Automation runtime
 • Konfigurácia systému
 • Cyklické triedy a priority
 • Vytváranie vlastných knižníc
 • Analýza a detekcia porúch CPU
 • X2X link a Powerlink, OPC UA
 • Decentralne periférie
 • Premenné, dátové typy, štruktúry, enumerátory
 • Funkcie a funkčné bloky
 • Zoznam inštrukcií, popis jazykov, testovanie, príklady
 • Vetvenie, cykly, watch
 • Vkladanie a editovanie programu, volanie a vytvárania FB, FC, Action
 • Dokumentácia programov
 • Upgrady sw a hw firmwaru
 • Súborový systém
 • Mapp komponenty a ich použitie
 • Praktické cvičenia
 • Vzdialená správa
Dĺžka: 5 dní (40 hodín)
Cena: na vyžiadanie v závislosti od počtu účastníkov

 

 

 

Automation Studio III

RaB logo
Techniky programovania v jazykoch SCL / LAD / FB / C na modeloch výrobných liniek vo virtuálnej realite
 • Ako sa stať PLC programátorom
 • Virtuálne prostriedky pre priemyselnú automatizáciu
 • Ako správne porozumieť zadaniu a analýza riešenia
 • Návrh jednotlivých blokov a častí riešenia
 • Kompletné riešenia zadaní na reálnych zariadeniach v simulácií
 • Popis problému a návrh algoritmu riešenia
 • Vypracovanie jednotlivých blokov a častí riešenia
 • Návrh PLC programu a dátového modelu
 • Návrh vizualizácie HMI
 • Návrhy stavových automatov
 • OPC UA
 • Diagnostika, monitorovanie a odlaďovanie programu
 • Praktické cvičenia riadenia dopravníkov, manipulátorov, triedenie materiálu a iné
 • Tipy a triky
Dĺžka: 5 dní (40 hodín)
Cena: na vyžiadanie v závislosti od počtu účastníkov

 

 

 

Automation Studio – Vizualizácia HMI

RaB logo
Základný kurz – AS Vizualizácia HMI
 • Úvod do Automation Studia HMI
 • Stručný prehľad produktového portfólia
 • Vytváranie projektu, spojenie s PLC
 • VNC server a VNC klient
 • Grafické komponenty, prehľad, možnosti
 • Štýly, Color mapy
 • Textové skupiny
 • Fyzikálne jednotky
 • Bitmapy a práca s nimi
 • Vrstvy a ich použitie
 • Fonty
 • Návrhové vzory obrazoviek
 • Viacjazyčná podpora
 • Alarmový systém
 • Práca s trendami
 • SDM zobrazenie v HMI
 • Praktické cvičenia
 • Práca s helpom
Dĺžka: 4 dni (32 hodín)
Cena: na vyžiadanie v závislosti od počtu účastníkov

 

 

 

Sériové komunikácie

RaB logo
Pokročilý kurz – priemyselné zbernice RS232, RS485, RS422, Ethernet, Powerlink
 • Úvod do problematiky priemyselných komunikácií
 • Prehľad komunikačných premyslených zberníc (Profinet, Profibus, Canbus, Modbus,..)
 • Komunikačné zariadenia, gateway
 • Komunikačné protokoly
 • Zapojenie a diagnostika
 • Analýza komunikačného protokolu
 • Programovanie komunikácie
 • Praktické príklady
Dĺžka: 3 dni (24 hodín)
Cena: na vyžiadanie v závislosti od počtu účastníkov