SDA Technologies

Spoločnosť SDA Technologies s.r.o. bola založená v roku 2013 ako sesterská firma spoločnosti Dynamic Automation s.r.o. Od začiatku vzniku pôsobíme v sektore informačných a komunikačných technológií. Hlavnou oblasťou pôsobenia je aplikačný softvér, používateľske rozhrania a vizualizácie technologických procesov. Často je vyžadovaná prepojenosť týchto systémov s cloudovými uložiskami, externými databázami a frontendovou vrstvou, ktorá slúži na prezentáciu údajov. Pri nasadzovaní nových technológií a softvérových systémov je zároveň potrebné vyškoliť pracovníkov. V súčasnosti je to najefektívnejšie s využitím webových technológií. Preto sa naša softvérová činnosť zameriava aj na túto oblasť.

  • Lorem
  • Ipsum
  • Dolor

SOFTWARE

Nasadenie a prispôsobenie softvérových systémov na mieru zákazníkovi.

DEVELOPMENT

Vývoj a programovanie softvérových systémov podľa špecifických požiadaviek klienta.

AUTOMATION

Automatizácia podnikových procesov (technologické, biznis, edu) s využitím princípov Smart technológií a AI.

EDUCATION

Vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných technológií. Vyberte si z našej ponuky vzdelávacích kurzov.

SDA Technologies

Výtvoríme pre Vás softvérové riešenia na mieru