O nás

Spoločnosť SDA Technologies s.r.o. bola založená v roku 2013 ako sesterská firma spoločnosti Dynamic Automation s.r.o. Od začiatku vzniku pôsobíme v sektore informačných a komunikačných technológií. Hlavnou oblasťou pôsobenia je aplikačný softvér používateľske rozhrania a vizualizácie technologických procesov. Často je vyžadovaná prepojenosť týchto systémov s databázami a vrstvou prezentácie údajov, preto sa naša softvérová činnosť zameriava aj na túto oblasť.